Atmos Dokogen DC 25 GD Kotel na tuhá paliva

Atmos Dokogen DC 25 GD Kotel na tuhá paliva POZOR - všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulační nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!...

 • Kód produktu:
 • 9006012
 • Běžná cena:
 • 91 111 CZK
 • Cena proforma faktury:
 • 91 111 CZK
 • 75 298 CZK Cena je uvedená bez DPH

Celý popis produktu

Atmos Dokogen DC 25 GD Kotel na tuhá paliva

POZOR – všechny modely kotlů DCxxGD musí být zapojeny s akumulační nádrží o minimálním objemu 55 l na jednu instalovanou kW!

Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN 2015/1189.

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření
 • Trubkový výměník
 • Vysoká účinnost nad 90 % – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

 


Pohled do horní přikládací komory                                             Velikost přikládacího otvoru


Pohled do spodní spalovací komory                                     Plamene ve spodní spalovací komoře


Trubkový výměník                                                       Odtahový ventilátor a kouřové hrdlo

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem (trojcestným ventilem ovládaným servopohonem) pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 – 90 °C.
Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Instalujte kotle s akumulačními nádržemi, které vám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

MODELY KOTLŮ DCxxGD JSOU URČENY POUZE PRO ZAPOJENÍ S AKUMULAČNÍMI NÁDRŽEMI O DOSTATEČNÉM OBJEMU A TO MINIMÁLNĚ 55 LITRŮ NA 1 INSTALOVANOU kW VÝKONU KOTLE.


Laddomat 22 a termoregulační ventil                          Chladící smyčka kotle

 


Zapojení kotle s Laddomatem 22 a akumulačními nádržemi


Zapojení kotle s regulací ACD 01 a akumulačními nádržemi

Regulace kotlů

Elektromechanická – regulaci výkonu provádíme vzduchovou regulační klapkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 – 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá odtahový ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 – 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.
Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva.

Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru (u kotlů DCxxGD nedoporučujeme provoz s vypnutým odtahovým ventilátorem).


Ovládací panel kotle se standardní regulací

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle.

Ekvitermní regulace ACD 03

Každý kotel je možné dovybavit moderní dotykovou elektronickou regulací ATMOS ACD 03  pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Ekvitermní regulace ACD 04

Kotle DC18GD, DC25GD a DC30GD lze z výroby objednat s vestavěným dotykovým ovládáním ATMOS ACD 04 pouze v kombinaci s Automatickým zapalováním dřeva (AIW). Kotle jsou již vybaveny všemi potřebnými čidly. Tato jednotka je navržena pro komfortní ovládání teplovodního systému vytápěného objektu. Regulátor obsahuje funkce pro přímé ovládání kotle, kotlového okruhu, tří topných okruhů, teplé užitkové vody, soláru atd.

Automatické zapalování dřeva

Automatické zapalování dřeva slouží k plánovanému zátopu kotle, např. před příchodem odpoledne domů nebo před příjezdem na chalupu. Zapálení paliva je velmi rychlé (cca 5 minut) a umožňuje přijet obsluze kotle „do tepla“. Zapálení paliva lze nastavit a naplánovat na regulaci ACD 04 podle času (týdenní program), podle požadavku topného systému nebo podle teploty v akumulační nádrži.

 

Legenda k nákresu kotle s automatickým zapalováním dřeva Nákres zapalovacího zařízení
1. Těleso kotle 19. Přívodní vzduchový kanál 1. Deska žhavící spirály
2. Dvířka přikládací (vrchní) 20. Vypínač s kontrolkou 2. Žhavící spirála
3. Dvířka popelníková – spalovacího prostoru (spodní) 22. Regulátor tahu – Honeywell FR 124 3. Vyjímatelná zapalovací komůrka
4. Ventilátor – odtahový (S) 23. Chladící smyčka proti přetopení 4. Šroubovací víčko (při provozu vždy dotaženo)
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 24. Regulace ATMOS ACD 04 5. Vyjímatelná zaslepovací komůrka
6. Ovládací panel 25. Výplň dvířek – Sibral
malý – silný pro vrchní dvířka
malý – slabý pro spodní dvířka
6. Plnící lopatka na pelety
7. Bezpečnostní termostat 26. Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
8. Regulační klapka 30. Kondenzátor odtahového ventilátoru – 1μF
9. Žáruvzdorná tvarovka – bok topeniště 33. Trubkový výměník (trubkovnice)
10. Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor 35. Jímka pro termostaty (čidla)
11. Těsnění – trysky – 12 x 12 (14 x 14) 36. Zajišťovací šroub
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc  37. Zapalovací zařízení
13. Zatápěcí záklopka
14. Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kulového prostoru K hrdlo kouřovodu
15. Čistící víko L výstup vody z kotle
16. Clona rámečku M vstup vody do kotle
17. Táhlo zatápěcí záklopky N nátrubek pro napouštěcí kohout
18. Pojistka T6,3A/1500 – typ H P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku (TS 131, STS 20)

 

1. Těleso kotle 18. Teploměr
2. Dvířka přikládací (vrchní) 19. Přívodní vzduchový kanál
3. Dvířka popelníková – spalovacího prostoru (spodní) 20. Vypínač s kontrolkou
4. Ventilátor – odtahový (S) 22. Regulátor tahu – Honeywell FR 124
5. Žáruvzdorná tvarovka – tryska 23. Chladící smyčka proti přetopení
6. Ovládací panel 24. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
7. Bezpečnostní termostat 25. Výplň dvířek – Sibral
8. Regulační klapka 26. Těsnění dvířek – šňůra 18×18
9. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – bok topeniště 27. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – kulový prostor 30. Kondenzátor ventlátoru
11. Těsnění – trysky – 12×12 (14×14) 33. Trubkový výměník (trubkovnice)
12. Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc  
13. Zatápěcí záklopka K hrdlo kouřovodu
14. Žáruvzdorná tvarovka – u typu GD – zadní čelo kulového prostoru L výstup vody z kotle
15. Čistící víko M vstup vody do kotle
16. Clona rámečku N nátrubek pro napouštěcí kohout
17. Táhlo zatápěcí záklopky P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku

 

Typ kotle DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4″ 6/4″ 6/4″ 2″ 2″
Typ kotle   DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Výkon kotle kW 19 25 29,8 40 49
Předepsaný tah komína Pa 16 18 20 22 24
Maximální pracovní přetlak vody kPa 250 250 250 250 250
Hmotnost kotle kg 376 469 466 548 565
Objem vody v kotli l 73 105 105 112 128
Objem palivové šachty dm3 80 120 120 160 160
Max. délka dřeva mm 330 530 530 530 530
Průměr kouřového hrdla (kouřovodu) mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Účinnost % 90,3 92,5 91,3 90,5 92,0
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 145 127 148 175 183
Předepsané palivo (preferované) Suché dřevo o výhřevnosti 15 – 17 MJ/kg, průměr 80 – 150 mm a vlhkosti 12 – 20 %
Minimální teplota vratné vody °C 65
Třída kotle 5 5 5 5 5
Třída energetické účinnosti A+ A+ A+ A+ A+
Ekodesign
Dotované kotle v ČR

Detailní specifikace

Prosíme vytvořte detailní specifikaci

Při montáži naší autorizovanou a certifikovanou firmou je záruka 7let.
Dále je možno při montáži naší firmou uplatnit 15% DPH dle zákonem stanovených podmínek!!!

Dle §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím rodinného domu nebo bytu a splňuje definici sociálního bydlení.

Vážení zákazníci, dostupnost zboží, případnou montáž Vám rádi sdělíme telefonicky nebo emailem! Zároveň Vám rádi vše vysvětlíme a případně navrhneme i to nejlepší a zároveň nejlevnější řešení pro Vás! Vše provádíme pomocí speciálního programu fy LG!

PODOBNÉ PRODUKTY